Κ. Μητσοτάκης στο Bloomberg: Μεγάλο ενδιαφέρον για άμεσες ξένες επενδύσεις. Εχουμε ξεκάθαρη εντολή να ξαναφέρουμε την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÊÕÑÉÁÊÏÕ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇ ÓÔÏ ÔÇËÅÏÐÔÉÊÏ ÄÉÊÔÕÏ BLÏOMBERG. ÔÅÔÁÑÔÇ 25 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2019. (EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ) «Γίναμε κυβέρνηση το…